Kastanjetorpets K-kull född 3 maj 2006

Föräldrar

Staalon Davy S1136/2002

Född 2001-03-04

HD A index 97

Ögon ua

Staalon Davy

Kastanjetorpets Ezmeralda S52059/2003

Född 2003-08-14

HD B index 107

Ögon ua

Kastajetorpets Ezmeralda

Valparna

Kastanjetorpets Konjac S42977/2006

HD A index 107

Kastanjetorpets Konjac

Kastanjetorpets Kabby S42978/2006 

HD B index 99

PRA-prcd bärare B (DNA)

Mentalbeskriven

Kastanjetorpets Kabby

Kastanjetorpets Keikko S42979/2006

HD A index 109

Ögon ua

Kastanjetorpets Keikko

Kastanjetorpets Kishu S42980/2006

HD A index 109

Kastanjetorpets Kishu

Kastanjetorpets Kirin S42981/2006

Monochid

Kastnjetorpets Kirin

Kastanjetorpets Kaliber S42982/2006

HD A index 107

ED ua index 99

Monochid

Viltspårsprov

Kastanjetorpets Kaliber