Höjdbackens Frost
Kastanjetorpets kennel och Höjdbackens kennel har bibehållen avelsrätt 

SE71224/2021
Född 15 november 2021

HD B  index 102
ED ua index 98
Ögon 
PRA-prcd 
Pompes 

Pappa: Höjdbackens Baloo "Sigge"

SE18364/2017
Född 16 februari 2017
HD A index 116
ED ua index 97
Ögon ua 16 juli 2021
PRA-prcd hereditärt fri

Mamma: Lappkåtakläppens Jiella "Tyra"

SE52924/2019
Född 30 augusti 2019
HD B/B index 92
ED ua index 96
Ögon ua 29 augusti 2022
PRA-prcd bärare (B) DNA