Kastanjetorpets A-kull född 17 juni 1994

Föräldrar

Kristallens Bonni S31835/91
Född 7 april 1991
HD ua
Ögon ua 13 september 1996
Katarakt ÖP 19 oktober 2002

Bonnis mamma Tepi SF16645/87 ögonlyst PRA 21 september 1996

Kristallens Bonni

Valparna

SUCH Kastanjetorpets Arro S39804/94
HD ua
Ögon ua 26 september 1995

SUCH Kastanjetorpets Arro

Kastanjetorpets Ami S39805/94

Kastanjetorpets Ami

Renfjällets Cappis S51093/88
Född 15 augusti 1988
HD ua

Renfjällets Cappis