Kastanjetorpets D-kull född 8 okt 2001

Föräldrar

Taapanterin Edgar S43354/2001
Född 20 oktober 1999
HD ua
Ögon ua 5 juli 2002

Taapanterin Edgar

Beate S46009/99 "Tosca"
Född 1 juki 1999
HD A
Ögon ua 18 april 2004
PRA-prcd fri (A) DNA

Katarakt ÖP lindrig utbredning
2 oktober 2005

Beate

Valparna

Kastanjetorpets Diego S55380/2001
HD B index 87
Ögon ua 25 september 2004

 

Kastanjetorpets Diego

Kastanjetorpets Dolby S55381/2001
HD B index 87

 

Kastanjetorpets Dolby

Kastanjetorpets Dino S55382/2001

Avelsspärrad tandförlust

 

Kastanjetorpets Dino

Kastanjetorpets Dallas S55383/2001
HD B index 86

 

Kastanjetorpets Dallas

Kastanjetorpets Denver S55384/2001
HD D index 81
ED ua index 99
Ögon ua/övr.not.lins 30 mars 2004 

Kastanjetorpets Denver

Kastanjetorpets Dakota S55385/2001
HD C index 85
ED ua index 99

 

Kastanjetorpets Dakota

SE VCH Kastanjetorpets Dazzle S55387/2001
HD C index 84
ED ua index 100
Ögon ua 13 januari 2003
Svenskt viltspårchampionat
Mentalbeskriven

Kastanjetorpets Dazzle

Kastanjetorpets Dezzy S55386/2001
Ögon ua 20 september 2003
Anlagsprov viltspår GK

Kastanjetorpets Dezzy