Kastanjetorpets P-kull född 10 jun 2018

Föräldrar

Big Brawehearts Birk SE55841/2015
Född 11 november 2015
HD A index 111
ED ua index 104
Ögonlyst ua 21 februari 2022
PRA-prcd fri (A) DNA
Pompes fri DNA
DM bärare
Patella ua

Big Brawehearts Birk

Lapinlunas Sinililja SE13456/2016
Född 27 december 2015
HD C index 85
ED ua index 98
Ögonlyst ua 5 maj 2022
PRA-prcd hereditärt fri
Pompes fri DNA
DM bärare
Patella ua 

Lapinlunas Sinililja

Valparna

TRÅKIG INFORMATION!

Både mamma Cilla och pappa Birk är DNA-testade för DM och båda är bärare, vilket tyvärr innebär att valparna kan vara antingen sjuka, bärare eller fri från genen. 

Birk DNA-testades 2019 och Cilla 2020.

NYTT! För något år sedan fick rasklubben för finsk lapphund information från SKK att vi bör beakta DM på samma sätt som prcd-pra och pompes. I maj 2021 fick avelskommittén för finsk lapphund ny information. Testet är dåligt utvärderat vetenskapligt och är inte validerat av SKK’s DNA-grupp. Det har konstaterats att DM inte utgör ett kliniskt problem för rasen och det finns så pass få individer som har utvecklat symtom att testet därför inte ska tillämpas på finsk lapphund.

Kastanjetorpets Penny SE43509/2018
PRA-prcd Herediträrt fri
Pompes Hereditärt fri

Penny fick problem med mage, tarmar och bakdel, hon fick somna in i början på 2019. Ingen diagnos ställdes för henne.

Kastanjetorpets Penny

Kastanjetorpets Phoenix SE43510/2018
HD B/C index 94
PRA-prcd Hereditärt fri
Pompes Hereditärt fri
Patella UA

Nixxie har också mag- och tarmproblem men dock en diagnos IBD

Kastanjetorpets Phoenix

Kastanjetorpets Piius SE43507/2018
PRA-prcd Hereditärt fri
Pompes Hereditärt fri

Kastanjetorpets Piius

Kastanjetorpets Puuh SE43508/2018
PRA-prcd Hereditärt fri
Pompes Hereditärt fri

Patella grad 2 ej av patellagodkänd veterinär därav ingen noterig på SKK

Puuh har också problem till och från med sin mage.

Kastanjetorpets Puuh