Kastanjetorpets Q-kull född 17 september 2022

Föräldrar

Pappa: Höjdbackens Baloo SE18364/2017 Född 16 februari 2017
HD A  index 116
ED ua index 97 
Ögon ua 13 juli 2021
PRA-prcd hereditärt fri

Mamma: All-Boy's Ofelia SE44524/2019
Född 3 juli 2019
HD C index 90 
ED ua index 104 
Ögon ua 5 maj 2022
PRA-prcd bärare (B) DNA 
Pompes fri DNA

Valparna

Kastanjetorpets Qiira SE55757/2022 

Kastanjetorpets Qiita SE55758/2022

Kastanjetorpets Qiika SE55759/2022

Kastanjetorpets Qiiki SE55760/2022

Kastanjetorpets Qiing SE55761/2022

Kastanjetorpets Qiiro SE55762/2002